Start

Autorska Szkółka Języka Angielskiego Iwony i Sławomira Stasiaków

 • Świadczymy usługi edukacyjne w zakresie nauczania młodzieży języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, kładąc nacisk na kluczowe umiejętności językowe takie jak mówienie, słuchanie, czytanie oraz pisanie, kompleksowo łącząc je z komponentami gramatycznymi oraz leksykalnymi.
 • Jesteśmy nauczycielami dyplomowanymi. Mamy doświadczenie w uczeniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz licealnej, a także na szczeblu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych (Sandomierz, Nisko) i uniwersyteckim (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie).
 • Posiadając specjalistyczną wiedzę i udokumentowany dorobek naukowy (spis naszych publikacji w zakładce Fonetyka) w dziedzinie praktycznego nauczania fonetyki (fonodydaktyka), na każdym etapie kształcenia kładziemy szczególny nacisk na prawidłową wymowę, która nie tylko stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników odpowiedzialnych za skuteczne porozumiewanie się, ale która także może świadczyć o prestiżu w życiu zawodowym.
 • Specjalizujemy się w przygotowaniu do egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
 • Oferujemy specjalistyczny, autorski kurs fonetyczny, wprowadzający zagadnienia w zakresie standardowej wymowy angielskiej, tzw. ‘Received pronunciation’, powszechnie stosowanej w podręcznikach do nauki języka angielskiego oraz wiodących słownikach.
 • Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz w grupach dwu-, trzy- i czteroosobowych.
 • Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą stworzyliśmy autorski program nauczania języka angielskiego skupiający się na indywidualnych potrzebach uczniów. Dobieramy materiały szkoleniowe w oparciu o to, czego w danej chwili potrzebuje nasz kursant bądź jakie wykazuje braki: nie korzystamy z żadnych podręczników, które mając sztywno, odgórnie narzucony program nie mogą brać pod uwagę specyficznych wymagań naszych klientów.
 • Zapewniamy autorskie, samodzielnie opracowane i systematycznie aktualizowane materiały do nauki języka angielskiego – jesteśmy autorami kilkuset pomocy naukowych w postaci ćwiczeń oraz zagadnień teoretycznych.
 • Zajęcia odbywają się w specjalnie zaprojektowanym, nowocześnie wyposażonym gabinecie.
 • Posiadamy bogate zaplecze naukowe, m.in. księgozbiór obejmujący 500 pozycji, co umożliwia nam łatwy dostęp do poszukiwanych informacji oraz który, w razie indywidualnych potrzeb, udostępniamy naszym klientom.
 • Potwierdzeniem skuteczności stosowanych przez nas metod oraz materiałów są dobre i bardzo dobre wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów podczas egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.
 • Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie (szkoły podstawowe i gimnazjalne) zostają finalistami Konkursu Języka Angielskiego, organizowanego przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty .